Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia. Zaproszenie na seminarium

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne,

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego

oraz

 „Iudaica Russica”

 

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w III Seminarium Naukowym

pod tytułem

 

Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia,

 

które odbędzie się w Sosnowcu 28 listopada 2018 roku

 

Pierwsze seminarium naukowe — Literatura rosyjska a „kwestia żydowska” — odbyło się w Uniwersytecie Śląskim w październiku 2016 roku. Kolejne, poświęcone literaturze żydowskiej, głównie związanej z obszarem rosyjskojęzycznym, miało miejsce w grudniu 2017 roku. Prezentowane referaty i dyskusje seminaryjne uświadomiły nam, że jest to przestrzeń badawcza wymagająca szczegółowej eksploracji, zarówno ze względu na skalę zjawiska, jak i możliwości interpretacyjne. Postanowiliśmy więc utrzymać cykliczny charakter seminariów, a efekty badań publikować w czasopiśmie naukowym — półroczniku „Iudaica Russica” poświęconym przede wszystkim literaturze i kulturze żydowskiej, szczególnie rosyjsko-żydowskiej (w tym rosyjsko-izraelskiej).  

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do udziału w seminarium nie tylko rusycystów, ale także judaistów, polonistów, kulturoznawców czy historyków, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami badawczymi.

Szczególnie zachęcamy do podejmowania zagadnień związanych z obszarem Słowiańszczyzny Wschodniej: 

  1. Pisarze wschodnioeuropejscy i ich żydowskie korzenie.
  2. Motywy żydowskie w literaturach wschodniosłowiańskich.
  3. Żydzi w kulturze Europy Wschodniej.

 

Interesują nas także następujące tematy: 

  1. Pisarze żydowscy — biografie, twórczość.
  2. Literackie portrety Żydów i judaizmu.
  3. Słowianie i Żydzi. Dialog kultur i tradycji literackich.
  4. Tożsamość na pograniczu kultur — problemy identyfikacyjne twórców i ich literackie kreacje.
  5. Krytyka literacka w Izraelu i w diasporze.

 

W imieniu organizatorów

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek

dr Agnieszka Lenart