Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia. Zaproszenie na seminarium

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne,
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
oraz redakcja czasopisma „Iudaica Russica”

zapraszają na

IV SEMINARIUM NAUKOWE

z cyklu

Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia

Sosnowiec, 27 września 2019 r.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grota-Roweckiego 5, sala 4.63

PROGRAM SEMINARIUM