ZOOTANATOS – III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”. Program konferencji

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

ZOOTANATOS 

W dniach 25–26 września 2017 roku, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach, odbędzie się III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowana ZOOTANATOS. Organizatorami konferencji są Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie, kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in.

W refleksji naukowej z dziedziny animal studies często pojawia się myśl o tym, czy człowiek ma prawo zabijać zwierzęta, czy one same są świadome własnej śmierci, czy i jak zwierzę przeżywa/rozumie śmierć pobratymców/opiekunów, czy i jak ludzie podchodzą do umierania własnych i cudzych zwierząt, jak traktują śmierć zwierząt hodowlanych/gospodarskich/dzikich. Refleksja nad życiem istoty zwierzęcej (nie tylko ludzkiej) również prowadzi do głębokiej myśli o jego nieuchronnym końcu. Śmierć zwierząt coraz częściej pojawia się w twórczości artystycznej, w tym literackiej.

Planowana konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom dotyczącym fenomenowi śmierci, tj. wymiarom śmierci zwierząt, „umieraniu” czy „zdychaniu” zwierząt, wspólnocie losu ludzkiego i zwierzęcego w obliczu śmierci, uwrażliwieniu na śmierć istot pozaludzkich, wymieraniu i zabijaniu gatunków oraz „wiecznemu życiu”.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, filozofów, enologów, etologów, psychologów, weterynarzy oraz biologów — łącznie 60 badaczy i naukowców z Polski, Rosji, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Belgii oraz Izraela.

Partnerami konferencji są Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód o. Katowice, Miesięcznik „Dzikie Życie”, Kampania Niech Żyją oraz Klub Myśli Ekologicznej.

PROGRAM KONFERENCJI