ZOOTANATOS. Program III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego,

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ

serdecznie zapraszają do udziału
w

III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”
zatytułowanej

ZOOTANATOS 

Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 roku
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach

PROGRAM KONFERENCJI

***

Konferencja ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie, kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in.