Zmiana godziny egzaminu poprawkowego z PNJR na studiach niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy z PNJR na roku I studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 21 września o godz. 10.30 w sali 1.20.