Zebranie Zakładu Lingwistyki Stosowanej

W dniu 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.30 w gabinecie 4.8. odbędzie się zebranie pracowników Zakładu Lingwistyki Stosowanej.

Porządek zebrania:

1. Omówienie autoreferatu pracy doktorskiej – mgr Jaśmina Śmiech.
2. Eliminacje XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego w okręgu śląskim – dr Gabriela Wilk.
3. III Sosnowieckie Forum Językoznawcze – dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek.
4. Wolne wnioski.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej

dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek