Zebranie pracowników Zakładu Lingwistyki Stosowanej

W dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w gabinecie 4.8. odbędzie się zebranie pracowników Zakładu Lingwistyki Stosowanej.

Porządek zebrania:

  1. Referat dr Izabeli Nowak pt. „Представление культурно-ориентированной лексики в процессе обучения русскому языку как иностранному”.
  2. Podsumowanie Eliminacji XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego w okręgu śląskim – dr Gabriela Wilk.
  3. Sprawy organizacyjne i dydaktyczne.
  4. Wolne wnioski.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.