Zaproszenie na Olimpiadę Języka Rosyjskiego

Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego

w Kaliningradzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego organizowanej przez Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (zaproszenie w języku rosyjskim).

 

Olimpiada organizowana jest na 3 poziomach:

1) podstawowym ― dla studentów na początkowym etapie nauki języka rosyjskiego z I i II roku studiów licencjackich;

2) średniozaawansowanym ― dla studentów III roku studiów licencjackich, I i II rok studiów uzupełniających magisterskich;

3) zaawansowanym ― dla studentów biegle posługujących się językiem rosyjskim, w tym nosicieli języka rosyjskiego jako języka ojczystego.

 

Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się 15 marca 2013 roku (po przesłaniu Organizatorom zbiorczego zgłoszenia uczestników przez p. dr Monikę Karwacką i po dokonaniu rejestracji przez uczestników na stronie Olimpiady) w trybie online na stronie Olimpiady:  http://ru-olymp.kantiana.ru  

 

Wersja demonstracyjna z przykładowymi zadaniami zostanie uruchomiona na platformie Olimpiady w dniach 4-14 marca 2013 roku. W tym terminie będzie można także zarejestrować się na stronie Olimpiady w celu przystąpienia do I etapu online.

 

Finał, na który zostaną zaproszeni zwycięzcy I etapu odbędzie się w dniach 16-17 maja 2013 roku w Kaliningradzie.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować do dr M. Karwackiej na adres: monika.karwacka@us.edu.pl   najpóźniej do 10 marca 2013.

Ни пуха ни пера!

 
 

Więcej wpisów w BFU im. I. Kanta w Kaliningradzie