Zaproszenie na lekcje języka rosyjskiego z cyklu „Tego nie znajdziesz w podręczniku”

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami

na 3 lekcje języka rosyjskiego

z cyklu „Tego nie znajdziesz w podręczniku”

Edycja 2017:

Muzyka rosyjska

Lekcje odbędą się w poniedziałek 11 grudnia 2017 roku

od godz. 10.00 do 13.00 w sali 0.2

Prowadzący:

dr Izabela Nowak

mgr Swietłana Biczak

mgr Jaśmina Śmiech

Zgłoszenia na lekcje (z podaniem liczby uczniów) prosimy przesyłać

na adres dr Gabrieli Wilk gabriela.wilk@us.edu.pl.