Zakład Lingwistyki Stosowanej

SKŁAD OSOBOWY
Kierownik:
dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek
Pracownicy samodzielni:
dr hab. Anna Zych


Doktorzy-adiunkci:

dr Margarita Czerwińska
dr Ewa Kapela
dr Aleksandra Krawuczka
dr Gabriela Wilk
Doktorzy-wykładowcy/starsi wykładowcy:
dr Izabela Nowak
dr Teresa Zobek
dr Swietłana Biczak
Magistrzy-wykładowcy:
mgr Ilona Delekta
mgr Dżulietta Markusik
mgr Alicja Mrózek
mgr Jaśmina Śmiech
Asystenci:
mgr Maciej Labocha
Pracownicy emerytowani:
dr Barbara Kos
dr Teresa Wójcik