Zakład Lingwistyki Stosowanej

SKŁAD OSOBOWY
Kierownik:
dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek
Pracownicy samodzielni:
dr hab. Anna Zych


Doktorzy-adiunkci:

dr Swietłana Biczak
dr Ewa Kapela
dr Jaśmina Śmiech
dr Gabriela Wilk
dr Joanna Woch
Doktorzy-wykładowcy/starsi wykładowcy:
dr Aleksandra Krawuczka
dr Katarzyna Strębska-Liszewska
Magistrzy-wykładowcy:
mgr Ilona Delekta
mgr Dżulietta Markusik
mgr Alicja Mrózek
Asystenci:
dr Maciej Labocha
Pracownicy emerytowani:
dr Margarita Czerwińska
dr Barbara Kos
dr Teresa Wójcik
dr Teresa Zobek