Zakład Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

SKŁAD OSOBOWY
Kierownik:
dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik
Pracownicy samodzielni:
dr hab. Małgorzata Borek
dr hab. Oksana Małysa
Doktorzy:
dr Tadeusz Borucki
dr Agnieszka Gasz
dr Piotr Michałowski
Doktoranci-asystenci:
mgr Anna Paszkowska
Doktoranci:
mgr Dawid Adamczyk
mgr Aleksander Bogusz
mgr Dawid Bronowski
mgr Szymon Bryzek
mgr Łukasz Gęborek
mgr Maciej Małek
Pracownicy emerytowani:
prof. zw. dr hab. Henryk Fontański