Zakład Języka Rosyjskiego

SKŁAD OSOBOWY
Kierownik:
prof. zw. dr hab. Piotr Czerwiński
Pracownicy samodzielni:
dr hab. prof. UŚ Ewa Straś
Doktorzy:
dr Aneta Banaszek-Szapowałowa
dr Maciej Walczak