Zakład Języka Rosyjskiego

SKŁAD OSOBOWY
Kierownik:
prof. zw. dr hab. Piotr Czerwiński
Pracownicy samodzielni:
dr hab. prof. UŚ Ewa Straś
dr hab. Tatiana Kwiatkowska 
Doktorzy:
dr Michał Akartel
dr Aneta Banaszek-Szapowałowa

dr Maciej Walczak