Zakład Historii Literatury Rosyjskiej

SKŁAD OSOBOWY
Kierownik:
prof. zw. dr hab. Piotr Fast
Pracownicy samodzielni:
dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek
dr hab. Beata Pawletko
dr hab. Andrzej Polak
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek
Doktorzy:
dr Tomasz Bugaj
dr Monika Karwacka
dr Agnieszka Lenart
dr Lidia Mięsowska
Asystenci:
mgr Anna Tyka
mgr Paulina Charko-Klekot 
Doktoranci:
mgr Paweł Łaniewski
Pracownicy emerytowani:
prof. zw. dr hab. Halina Mazurek
dr hab. Barbara Stempczyńska

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ZAKŁADU
Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura
Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
Przegląd Rusycystyczny
Rusycystyczne Seminaria Literackie