XLVII OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

XLVII OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
rok szkolny 2015/2016

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce.

Terminarz zawodów XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego dla szkół Okręgu Śląskiego (woj. śląskie i opolskie)

 

Zawody I stopnia

(szkolne lub międzyszkolne)  – część ustna: do 2 grudnia 2015 r.

                                             część pisemna: 3 grudnia 2015 r., godz. 10.00

Zawody II stopnia (okręgowe) – 5-6 marca 2016 roku w Sosnowcu

Zawody III stopnia (centralne) – 16-17 kwietnia 2016 roku w Warszawie

 

Zawody I stopnia

Zgodnie z Regulaminem OJR zawody I stopnia składają się z części ustnej i pisemnej.

Część ustna powinna obejmować wypowiedź ucznia na dowolny temat na podstawie przeczytanej w języku rosyjskim lektury, wykraczającej poza program nauczania w szkole (może to być wybrany przez ucznia utwór literatury pięknej lub materiały prasowe dotyczące tradycji i teraźniejszości kultury materialnej i duchowej Rosji oraz Polski). Decyzją Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR część ustna ma być podstawą do dopuszczenia ucznia do części pisemnej, a zatem ją poprzedzać. O terminie, formie przeprowadzenia części ustnej oraz dopuszczeniu ucznia do części pisemnej decyduje komisja szkolna lub międzyszkolna, powołana przez dyrektora szkoły (dyrektorów – przypadku komisji międzyszkolnej).

Część pisemna będzie miała formę testu leksykalno-gramatycznego. Odbędzie się ona tego samego dnia we wszystkich szkołach Okręgu. Testy zostaną przesłane przez Śląski Komitet Okręgowy OJR na adresy szkół po otrzymaniu od nich zgłoszenia. Przesłana zostanie również instrukcja dla nauczycieli dotycząca sposobu przeprowadzania i oceny etapu szkolnego oraz warunki kwalifikacji do zawodów okręgowych.

Uprzejmie prosimy Dyrekcję szkoły/nauczycieli języka rosyjskiego o przesyłanie zgłoszeń uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie (wzór zgłoszenia w załączeniu) na adres mailowy gabriela.wilk@us.edu.pl.

Termin przesyłania zgłoszeń – 15 listopada 2015 roku.

Po zakończeniu zawodów I stopnia szkoły są zobowiązane do odesłania na adres Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR testów, protokołu oraz ankiet uczestnika OJR (dostępnych na stronie http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/?src=ankiet.html) do 15 grudnia 2015 roku.

Śląski Komitet Okręgowy OJR spośród najlepszych uczestników zawodów I stopnia wyłoni uczestników zawodów II stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego znajdują się na oficjalnej stronie organizatora http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/ (regulamin OJR, informator, tematyka oraz testy językowe z zawodów okręgowych z lat poprzednich, które mogą być pomocne w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie).

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres gabriela.wilk@us.edu.pl.

 

Z wyrazami szacunku

Sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR

dr Gabriela Wilk