XLVI Olimpiada Języka Rosyjskiego

XLVI OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

rok szkolny 2014/2015

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce.

Terminarz zawodów XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego

dla szkół Okręgu Śląskiego (woj. śląskie i opolskie)

 

Zawody I stopnia (szkolne) – 8 grudnia 2014 roku, godz. 10.00

Zawody II stopnia (okręgowe) – 7-8 marca 2015 roku w Sosnowcu

Zawody III stopnia (centralne) – 11-12 kwietnia 2015 roku w Warszawie

 

Zawody I stopnia

Zawody I stopnia mają formę testu leksykalno-gramatycznego.

Uprzejmie prosimy szkoły/nauczycieli języka rosyjskiego o przesyłanie zgłoszeń uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie (wzór zgłoszenia w załączeniu) na adres mailowy gabriela.wilk@us.edu.pl.

Termin przesyłania zgłoszeń – 15 listopada 2014 roku.

Po otrzymaniu zgłoszeń Śląski Komitet Okręgowy OJR prześle do szkół testy leksykalno-gramatyczne wraz z kryteriami oceny i punktacją. Szkoły są zobowiązane do odesłania testów oraz ankiet uczestnika OJR (dostępnych na stronie http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/?src=ankiet.html) do 18 grudnia 2014 roku na adres:

Śląski Komitet Okręgowy OJR
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec

Szczegółowe informacje dotyczące XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego znajdują się na oficjalnej stronie organizatora http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/ (regulamin OJR, informator, tematyka oraz testy językowe z zawodów okręgowych z lat poprzednich, które mogą być pomocne w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres gabriela.wilk@us.edu.pl.

 

Sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR

dr Gabriela Wilk