XLV Olimpiada Języka Rosyjskiego

XLV OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

rok szkolny 2013/2014

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce.

Terminarz zawodów XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego

dla szkół Okręgu Śląskiego obejmującego województwa śląskie i opolskie

Zawody I stopnia (szkolne) – 10 grudnia 2013 roku

Zawody II stopnia (okręgowe) – 8 marca 2014 roku w Sosnowcu

Zawody III stopnia (centralne) – 12-13 kwietnia 2014 roku w Warszawie

Zawody I stopnia

Zawody I stopnia mają formę testu leksykalno-gramatycznego.

Uprzejmie prosimy szkoły/nauczycieli języka rosyjskiego o przesyłanie zgłoszeń uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie (ankiet uczestników) na adres Śląskiego Komitetu Okręgowego:

Gabriela Wilk
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
41-205 Sosnowiec
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5

W celu usprawnienia obiegu informacji prosimy o podanie w ankiecie adresu mailowego nauczyciela, który przygotowywał ucznia do Olimpiady.

Termin przesyłania zgłoszeń – 15 listopada 2013 roku.

Po otrzymaniu zgłoszeń Śląski Komitet Okręgowy OJR prześle do szkół testy leksykalno-gramatyczne wraz z kryteriami oceny i punktacją.

Szczegółowe informacje dotyczące XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego znajdują się na oficjalnej stronie organizatora http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/ (regulamin OJR, ankieta uczestnika, tematyka oraz testy językowe z zawodów okręgowych z lat poprzednich, które mogą być pomocne w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres gabriela.wilk@us.edu.pl.

 

Sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR
mgr Gabriela Wilk