Wymiary Języka i Kultury Biznesu. Zaproszenie na konferencję

DOBLAC 2020
Dimensions of Business Language and Culture
Wymiary Języka i Kultury Biznesu

Katowice, 22-23.10.2020

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji konferencji

 

Dimensions of Business Language and Culture

 

Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii czy innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Tematem przewodnim będą wartości, które wpływają na to w jaki sposób osoby działające w świecie biznesu komunikują się oraz  na kształt biznesu.

 

Analiza powyższych problemów będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • gatunki języka biznesu,
 • werbalna, niewerbalna i parawerbalna komunikacja w biznesie
 • kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji biznesowych, marketingu i reklamy,
 • etyka w biznesie,
 • biznes i stereotypy,
 • typologia kultur,
 • management,
 • kulturowe i językowe aspekty public relations, rekrutacji i pracy w grupie,
 • rola humoru w biznesie,
 • biznes a religia,
 • kultury korporacyjne,
 • zarządzanie konfliktem w biznesie,
 • szok kulturowy,
 • dydaktyka języka biznesu.

Każdy prelegent będzie miał 30 minut na swoje wystąpienia (20 minut na prezentację i 10 minut na dyskusję). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Językami konferencji są angielski i polski.

 Zapraszamy również uczestników bez referatów.

Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy plenarni zgodzili się wygłosić swoje wykłady podczas konferencji:

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Prof. Václav Řeřicha

Palacký University Olomouc

 

Marta Hawkins, PhD

Associate Dean of London School of Science and Technology, Elephant & Castle

 

dr Władysław Chłopicki

Uniwersytet Jagielloński

Ważne daty:

Więcej informacji na stronie: https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorami pod adresem: doblac@us.edu.pl


Komitet naukowy:

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

dr hab. prof. UŚ Krystyna Warchał

dr hab. prof. UŚ Adam Wojtaszek

dr Marta Hawkins

Komitet organizacyjny:

dr Urszula Michalik

dr Paweł Zakrajewski

mgr Iwona Sznicer

mgr Anna Stwora

mgr Iwona Wojtala