Wykład gościnny prof. dra hab. Jurija Domanskiego w IFW

W dniu 24 kwietnia 2013 r. na zaproszenie Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej gościem specjalnym Festiwalu Nauki był profesor Jurij Domanski z Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Humanistycznego.

Gość wygłosił wykład dla pracowników i studentów IFW oraz uczniów i nauczycieli przebywających w tym dniu w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ na temat Rosyjski rock i perspektywy filologii o wzajemnych relacjach rosyjskiego rocka i literaturoznawstwa.

Profesor Jurij Domanski jest przedstawicielem Twerskiej szkoły rock-literaturoznawstwa, znanym badaczem rosyjskich tekstów rockowych, zajmuje się fenomenem rosyjskiego rocka, prowadzi interdyscyplinarne badania nad poetyką rosyjskiego rocka wpisując się w nowoczesne trendy metodologiczne współczesnej filologii.

Jest autorem fundamentalnego opracowania Rosyjska rock-poezja: tekst i kontekst (2010) oraz „Teksty śmierci” rosyjskiego rocka (2000). Napisał ponad 100 artykułów naukowych dotyczących prozy G. Orwella, A. Puszkina, F. Dostojewskiego, L. Tołstoja, A. Czechowa a także o poezji m. in. A. Błoka, W. Wysockiego.