Wstępne założenia funkcjonowania i organizacji Uniwersytetu Śląskiego na gruncie ustawy 2.0. Spotkania otwarte

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronach Uczelni zostały udostępnione materiały:

Zostały one opracowane przez Kolegium Rektorskie UŚ we współpracy z Zespołami roboczymi ds. przygotowania założeń do nowego Statutu UŚ.

Materiały te stanowią podstawę do dyskusji o przyszłej organizacji Uczelni, prowadzonej w szczególności poprzez:

  • serię otwartych spotkań ze społecznością akademicką,
  • ankietę kierowaną do wszystkich pracowników Uczelni,
  • punkty informacyjno-kontaktowe na poszczególnych wydziałach,
  • adres poczty elektronicznej strategia@us.edu.pl, na który każdy członek społeczności akademickiej może zgłaszać swoje postulaty, uwagi i pytania.

 

Najbliższe spotkania otwarte ze społecznością akademicką odbędą się:

Wszystkie spotkania będą transmitowane online przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego www.telewizja.us.edu.pl.

Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach