Wspólne przestrzenie nauki pod patronatem rusycystów IFW

Zorganizowana w dniach 8-9 maja 2013 roku przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja naukowa z cyklu Człowiek – Inny/Obcy Byt, która odbyła się w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej pt. „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny”, wywołała pewne poruszenie w środowisku naukowym, o czym świadczą podziękowania od uczestników skierowane do Komitetu Organizacyjnego. Konferencja wyszła naprzeciw oczekiwaniom, realizowanym od dawna w myśli zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej, związanym z interdyscyplinarnym postrzeganiem i badaniem rzeczywistości. Mam nadzieję, że pozwoli ona przeorganizować i przewartościować nasze myślenie o konferencjach w ogóle, pozwoli dostrzec, że wąskie specjalizacyjne sympozja dla filologów odchodzą do przeszłości, że wkrótce przestaną mieć rację bytu z uwagi na dominującą w świecie naukowym tendencję do ujmowanie świata w kategoriach holistycznych.

Podczas Konferencji obradowano na szerokim forum plenarnym i w czterech sekcjach. W obradach wzięło udział ponad 70 uczestników, wśród których znaleźli się specjaliści z dziedziny biologii/ekologii, literaturoznawstwa (poloniści, romaniści, angliści, italianiści, germaniści, slawiści, rusycyści), filozofii, kultury, religioznawstwa, psychologii i pedagogiki, prawa, sztuki oraz mediów. Udział w obradach biologa potwierdził zasadność badań sytuujących się w nurcie tzw. trzeciej kultury, ponieważ był próbą poszukiwania porozumienia naukowego między przedstawicielami humanistyki i nauk przyrodniczych. Wspólne dyskusje (na obradach i w kuluarach) biologa, reprezentantów bioetyki i filozofii przyrody z humanistami reprezentującymi inne dziedziny wiedzy stały się dowodem na to, że „trzecia kultura” od czystej epistemologii przechodzi do praktyki dnia codziennego. To pierwszy krok na Wydziale Filologicznym na drodze ku bio-logiczności w nauce i przełamywania paradygmatu wsobnych specjalności. Konferencje interdyscyplinarne pozwalają na wypracowanie uniwersalnego języka prawdziwej nauki, niedostępnego dla szerokiego grona użytkowników przez zakotwiczenie w żargonach wąskich dyscyplin naukowych, umożliwiają wyjście poza „getto” własnych hermetycznych i jednowymiarowych badań. To nowa formuła, którą stosuje się z powodzeniem na Zachodzie, ale także w Rosji, czemu Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej sprzyja. Powinna ona wreszcie przyjąć się w Polsce, czego dowodem są ciekawe interdyscyplinarne przedsięwzięcia i projekty badawcze realizowane w Lublinie (np. „Wspólne Drogi”) czy w Warszawie (np. „Animal Studies”). Pozostaje żywić nadzieję, że idee oraz cele naszych obrad zostały zrealizowane, a wygłoszone referaty były intelektualnie inspirujące. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, że kwestie, którymi się zajmują nie są niszowe czy marginalne, że tworzą w Polsce rodzaj interdyscyplinarnego środowiska spod znaku post- i transhumanizmu z nowatorskich kręgów tematycznych, np. animal studies. Konferencje tego typu są potrzebne, ponieważ pozwalają uczestnikom nie tylko poznać się, ale przede wszystkim – wymieniać myśli i poglądy, wzajemnie przyglądać się swojej pracy, a stąd wiedzie droga do tak pożądanego u nas ulepszenia przepływu informacji naukowej i sprawniejszego integrowania się wielu środowisk akademickich. Jako organizator mam nadzieję, że kolejną okazją do wymiany poglądów będzie spotkanie w jeszcze szerszym gronie podczas drugiej edycji konferencji z cyklu Człowiek – Inny/Obcy Byt za dwa lata. Ta pierwsza miała miejsce dzięki zgodzie kierownika Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej pani dr hab. Barbary Stempczyńskiej i zaangażowaniu sekretarza mgr Justyny Pisarskiej. Dziękuję Dyrektorowi IFW panu prof. dr. hab. Henrykowi Fontańskiemu za przychylność i panu Prodziekanowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr. hab. Krzysztofowi Jaroszowi, który zechciał otworzyć nasze obrady

                                                         Organizator Justyna Tymieniecka-Suchanek

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Zdj. K. Becker