Wprowadzenie na UŚ drugiego poziomu zabezpieczeń COVID-19

Szanowni Państwo,

rosnąca liczba potwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2 w kraju, a co za tym idzie, troska o bezpieczeństwo wszystkich członków naszej wspólnoty stanowią podstawę mojej decyzji o wprowadzeniu w Uniwersytecie Śląskim drugiego  poziomu zabezpieczeń, o których mowa w zarządzeniu Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r. https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-2/

Drugi poziom zabezpieczeń (oznaczony kolorem pomarańczowym) wprowadza szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni. Najważniejsze z nich to:

  • organizacja zajęć w formie zdalnej. W formie kontaktowej mogą być realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego;
  • zamknięcie budynków uczelni dla osób trzecich, z wyjątkiem studentów uczestniczących w zajęciach kontaktowych oraz osób zaproszonych indywidualnie;
  • wprowadzenie pracy zdalnej dla większości pracowników, przy jednoczesnym świadczeniu pracy na terenie UŚ w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości pracy w jednostkach
  • zawieszenie realizacji wydarzeń akademickich;
  • wstrzymanie mobilności pracowników i studentów (zakaz wyjazdów służbowych czy w ramach programów wymiany akademickiej);
  • zakaz odwiedzin w akademikach oraz zakaz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy DS/DA.

Funkcjonowanie Uczelni zgodnie z zasadami 2. poziomu zabezpieczeń w Uniwersytecie Śląskim będzie obowiązywało od 19 października do odwołania. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań znajdują się na stronie: https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-2/

Zwracam się do członków wspólnoty akademickiej o przestrzeganie ustaleń związanych z wprowadzonym poziomem zabezpieczeń, a także ustalonym przez GIS reżimem sanitarnym. Szczególnie istotne jest również  przestrzeganie zasad dystansu społecznego, kontrolowanie swojego stanu zdrowia, a także zgłaszanie wszelkich przypadków zarażenia lub podejrzenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Proszę gorąco, aby pracownicy jednostek, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie zabezpieczeń wynikających z drugiego poziomu na bieżąco monitorowali ich realizację.

Bądźcie zdrowi,

Ryszard Koziołek

 
 

Więcej wpisów w Ogłoszenia sekretariatu