Wizyta prof. zw. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego w IFW

18 kwietnia br. odbyło się zebranie naukowe Zakładu Lingwistyki Stosowanej, na którym prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki – Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie oraz Kierownik Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego wygłosił referat nt. Nad „Zasadami pracy leksykograficznej” Witolda Doroszewskiego.