Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu. Konferencja

Międzynarodowa konferencja naukowa

 Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu

26-28 czerwca 2019

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Centrum Nauk Humanistycznych

Organizatorzy:

 • Centrum Badań Europy Wschodniej UWM (Olsztyn)
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM
  (Olsztyn)
 • Johannes Guttenberg Universität Mainz, Fachbereich
  Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
  (Germersheim)

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (przewodniczący)

dr Anna Pavlova

dr hab. Arkadiusz Dudziak

dr hab. Anita Frankowiak

dr Jolanta Piwowar

Paulina Buczek (sekretarz)

Adres:

UWM w Olsztynie

Centrum Badań Europy Wschodniej
ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn / Poland

Kontakty:

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

paulinabuczek27@gmail.com

fax + 48 89 5351486

tel. + 48 602175802

JĘZYKI ROBOCZE: polski i inne słowiańskie, angielski, niemiecki

Problematyka:

Fenomen wizerunku oraz wizerunkowości zyskał ostatnio na popularności: badaczki i badacze reprezentujące/reprezentujący różne dyscypliny naukowe zwracają się do wizerunku, image’u, obrazu jako przedmiotu badań, w których centrum znajduje się człowiek i specyficzny dla homo sapiens sposób przetwarzania informacji. Obrazy należą do zakresu zasobów niematerialnych, decydujących o funkcjonowaniu obiektu w jego otoczeniu, co znajduje wyraz w zjawisku primingu. Znaczenie zasobów niematerialnych w życiu społecznym jest coraz większe, co tłumaczy modę na image studies, imagologię, komunikację wizerunkową.

Celem konferencji jest wymiana informacji naukowej oraz przedyskutowanie teoretycznych i praktycznych problemów komunikacji wizerunkowej z punktu widzenia psychologii społecznej, antropologii, kulturologii, dyskursologii, literaturoznawstwa, medioznawstwa, lingwistyki kulturowej. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistki i specjalistów, zainteresowane/zainte­resowanych omówieniem następujących zagadnień:

 • status, przedmiot i funkcje wizerunku/image’u w kulturze i komunikacji społecznej
 • wizerunek/image jako przedmiot nauk społecznych i humanistycznych
 • wizerunek/image jako element zaprogramowania kulturowego
 • narzędzia kreowania wizerunku w literaturze i mediach masowych (prasie, telewizji, radiu, internecie)
 • wizerunek w komunikacji marketingowej (w szczególności w odniesieniu do takich kategorii jak: marketing, promocja, public relations, branding)
 • fenomenologia, antropologia i socjologia obrazu; ikonizacją semiosfery; eksplozja kultury wizualnej
 • wizerunek — obraz — stereotyp — prestiż — koncept kolektywny
 • funkcje wizerunku w komunikacji publicznej
 • psychologiczne (w szczególności kognitywne) aspekty wizerunku
 • narzędzia i obszary stosowania czarnego PR
 • imagologia — nowa dziedzina wiedzy humanistycznej; imagologia jako dyscyplina akademicka
 • wizerunek/obraz jako element analizy zawartości tekstów
 • dyskursy wizerunkowe: funkcjonowanie, atrybucja, typologia i in.
 • analiza wizerunku (osób, instytucji, marek, gatunków itd.)
 • wizerunki w różnych środowiskach/kontekstach kulturowych
 • społeczne i kulturowe aspekty oddziaływania wizerunku
 • aksjologiczne aspekty wizerunku

 

Przewiduje się opublikowanie artykułów w czasopiśmie z listy SCOPUS

Koszty związane z udziałem w konferencji pokrywają jej uczestnicy. Składka konferencyjna wynosi 490 zł, dla pracowników i doktorantów UWM w Olsztynie — 250 zł. Powyższa kwota obejmuje: wyżywienie (obiady) w dniach 26-28 VI 2019; kolację uroczystą w dniu 27 VI 2019; publikację artykułów pokonferencyjnych oraz materiałów konferencyjnych.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie, w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który należy do najpiękniejszych ośrodków akademickich w Polsce i Europie. Na terenie kampusu, poza obiektami dydaktycznymi, znajdują się dwa jeziora (jedno z plażą i wypożyczalnią sportu wodnego), park leśny, stadion, basen, stadnina koni, ultranowoczesne Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej z unikatową hodowlą roślin energetycznych na dachu.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji do 30 grudnia 2018 r. Formularz zgłoszenia jest w załączeniu.