Uzupełnienie wniosków studentów w USOS o wyjazd w ramach programu Erasmus+

Szanowni Studenci,
w systemie USOS zostały przyznane wyjazdy w ramach programu Erasmus+.
 
Otrzymanie miejsca na wyjazd wiąże się z koniecznością uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje potrzebne do zakończenia procedury  przyznawania wyjazdu przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.
 
W tym celu student powinien wypełnić formularz wyjazdu, który dostępny jest po przejściu na stronę wyjazdów (opcja „wyjazdy” w interfejsie  komponentu wymiany studenckiej) i użyciu odnośnika „uzupełnij” w tabeli przyznanych wyjazdów.
 
Na stronie formularza wyjazdu student zobligowany jest uzupełnić dane dotyczące:
  – języka wiodącego wyjazdu (i jego poziomu),
  – dofinansowania z tytułu niepełnosprawności,
  – otrzymywanych stypendiów,
  – rodzaju spodziewanej korespondencji,
  – planowanego czasu pobytu oraz
  – znajomości języka polskiego.
 
Po wprowadzeniu wszystkich wymienionych danych etap kwalifikacji przyznanego wyjazdu zmieni się z „Uzupełnienie (student, koordynator)” na „Uzupełnienie (koordynator)”.
 
Następnie koordynator uzupełnia pozostałe dane wyjazdu (etap kwalifikacji wniosku studenta zmieni się na „Ostateczna weryfikacja”), a po zweryfikowaniu danych wyjazdu zatwierdza go, blokując w ten sposób możliwość edycji tych informacji. Etap kwalifikacji przyjmuje status: „zakończona”.
 
Uzupełnić wniosek należy do 24 marca 2019.
 
Następnie należy przyjść do gab. 4.11 w celu podpisania wydrukowanego wniosku w następujących dniach:
 
wtorek 26.03       godz. 15.00 – 16.30
środa 27.03         godz. 10.00 – 13.00
czwartek 28.03   godz. 11.30 – 14.30
 
Podpisane wnioski zostaną złożone do Działu Współpracy z Zagranicą.
 
Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu Instytutu  nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu.
 
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
dr Swietłana Biczak
 
Koordynator ds. programu Erasmus+
 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej