U-kierunkuj się – quiz UŚ dla kandydatów na studia

Maturzysto i Maturzystko! Jeśli toniesz w zalewie dobrych rad, rankingów, informatorów, nazw i opisów kolejnych kierunków studiów, które wcale nie pomagają, a tylko utrudniają Twój wybór… albo jeśli już dawno wybrałeś ten jeden jedyny, ale czujesz, że jest daleki od Twoich zainteresowań, mamy coś dla Ciebie. Najpierw nakierujemy Twoje myślenie na inny kurs: nie zapytamy Cię, jaki wybierasz kierunek albo co chciałbyś/chciałabyś robić w przyszłości, ale kim jesteś i co lubisz. Niech Twoje zainteresowania i preferencje wskażą najlepsze kierunki!

Rozwiąż quiz Uniwersytetu Śląskiego „U-kierunkuj się” i sprawdź, jakie kierunki wyznaczą Twoje pasje! Szerokiej drogi!

„U-kierunkuj się” nie jest narzędziem diagnostycznym, ma charakter wyłącznie poglądowy.

Quiz dostępny jest na stronie internetowej: www.ukierunkujsie.us.edu.pl.