Test poziomujący na lektorat języka angielskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, specjalności: tłumaczeniowa, język biznesu, jęz. rosyjski w turystyce

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

test poziomujący na platformie dla studentów I roku studiów licencjackich 

(specjalność: tłumaczeniowa, język rosyjski w turystyce, język biznesu)

Każdy student I roku studiów licencjackich obligatoryjnie rozwiązuje test poziomujący zamieszczony na platformie e-learningowej http://el.us.edu.pl/spnjo

 Aby wykonać test poziomujący należy:

 1. Wejść na platformę e-learningową http://el.us.edu.pl/spnjo  
 2. Następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć Zaloguj się.
 3. Zalogować się przez Centralny Punkt Logowania.
  1. Wybrać na platformie Testy poziomujące z języków obcych  podając właściwy  klucz dostępu do testu:  02100
  2. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących.
  3. Wypełnić ankietę.
  4.  Wybrać i rozwiązać test poziomujący z języka angielskiego.

 

Test jest już dostępny on-line. Należy go rozwiązać najpóźniej do dnia 01.10.2019 r.

 

PROSIMY O ROZWIĄZANIE TESTU POZIOMUJĄCEGO I ZALOGOWANIE SIĘ NA LEKTORATY.