Test poziomujący na praktyczną naukę języka angielskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, spec. języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

test poziomujący na platformie dla studentów I roku studiów licencjackich 

(specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim)

Każdy student I roku studiów licencjackich obligatoryjnie rozwiązuje test poziomujący zamieszczony na platformie e-learningowej http://el.us.edu.pl/spnjo

Aby wykonać test poziomujący należy:

 1. Wejść na platformę e-learningową http://el.us.edu.pl/spnjo  
 2. Następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć Zaloguj się.
 3. Zalogować się przez Centralny Punkt Logowania.
  1. Wybrać na platformie Testy poziomujące z języków obcych  podając właściwy  klucz dostępu do testu:  02103
  2. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących.
  3. Wypełnić ankietę.
  4.  Wybrać i rozwiązać test poziomujący z języka angielskiego.

 

Test jest już dostępny on-line. Należy go rozwiązać najpóźniej do dnia 01.10.2019 r.

 

PROSIMY TYLKO O ROZWIĄZANIE TESTU POZIOMUJĄCEGO I NIELOGOWANIE SIĘ NA LEKTORATY