Spotkanie z Michaiłem Szyszkinem w Katowicach. Zaproszenie

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej 

zaprasza

na

SPOTKANIE Z MICHAIŁEM SZYSZKINEM

jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy rosyjskich,

autorem przetłumaczonych na język polski powieści 

Nie dochodzą tylko listy nienapisane  Włos Wenery

20 maja 2016, godz. 11.00

Biblioteka Śląskiej w Katowicach

Plac Rady Europy 1

prowadzenie Anna Skotnicka

W dniach od 19 do 21 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywać się będzie konferencja naukowa „Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин”. W ramach konferencji zorganizowane jest spotkanie z autorem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz dyskusja plenarna, poświęcona przekładom prozy Szyszkina na inne języki z udziałem tłumaczy oraz samego autora.

Michaił Szyszkin (ur. 18.01. 1961 w Moskwie) to autor czterech powieści, a także opowiadań oraz esejów. Utwory oraz liczne wypowiedzi w wywiadach sprawiły, że w świecie Rosjanin Szyszkin utożsamiany jest obecnie ze Szwajcarią, w której mieszka od 1995 roku.

Pisarz jest laureatem prestiżowych nagród literackich w Rosji i w Europie (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy). Jego utwory tłumaczone były na 30 języków świata. Na język polski dwie powieści przełożyła Magdalena Hornung: Włos Wenery (2005) i Nie dochodzą tylko listy nienapisane (2013). Obie opublikowało wydawnictwo NOIR SUR BLANC.

W lutym 2013 roku Szyszkin odmówił uczestniczenia w składzie delegacji pisarzy rosyjskich, udających się na Targi Książki w Nowym Jorku, motywując swoją decyzję niechęcią reprezentowania „przestępczego reżimu Putina”. Od tej pory często zabiera głos na temat aktualnych wydarzeń w Rosji.

Zamieszkiwanie poza granicami Rosji, krytyka panujących w Rosji porządków oraz nietradycyjne pisarstwo sprawia, że Szyszkin, jak i jego twórczość wywołuje wśród rodaków skrajne emocje. Jedni z zachwytem afirmują jego prozę, inni równie żarliwie osądzają to, co pisze i mówi. Jego utwory cechuje  słowna wirtuozeria, dlatego też nazywany jest „rosyjskim Joyce’em”, porównywany z Vladimirem Nabokovem.

Tematyka utworów Szyszkina koncentruje się wokół problemów estetycznych oraz egzystencjalnych. Pisarz  opowiada o bolesnych i traumatycznych doświadczeniach człowieka na różnych etapach życia. Mimo że bohaterowie doświadczają sytuacji granicznych, przeżyć bolesnych, rodzących cierpienie, Szyszkin nie pozwala czytelnikowi utracić nadziei, której źródłem jest miłość – nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale też ponadindywidualnym.

Pisarz nie ogranicza się tylko do problematyki rosyjskiej, nadaje swoim utworom wymiar uniwersalny, co sprawia, że jego pisarstwo pociąga czytelników różnych narodowości. Pisząc w przeważającej mierze po rosyjsku, nie stroni także od wypowiedzi w języku niemieckim. Żywo interesują go sprawy przekładu, jako pisarz bilingwalny ściśle współpracuje z tłumaczami swoich utworów. Za przekład na język niemiecki Włosa Wenery on i jego tłumacz Andreas Tretner otrzymali w 2011 roku German International Literature Award. Ta sama powieść w przekładzie na język angielski, dokonanym przez Marian Schwartz, pretendowała w 2013 roku do Best Translated Book Award.

 
 

Więcej wpisów w Tablica ogłoszeń