Spotkanie otwarte z asystentami i adiunktami nt. koncepcji rozwiązań statutowych