SLAVICA IUVENUM. Konferencja

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego organizuje
pod patronatem Czeskiego Komitetu Slawistów
i Dziekana Wydziału Filozoficznego UO prof. doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,

Międzynarodową naukową konferencję studencką
SLAVICA IUVENUM,

która odbędzie się 26 i 27 marca 2019 r. w Ostrawie

Konferencja odbędzie się w sekcjach:

A. Współczesne tendencje w lingwistyce.
B. Nauka o literaturze (Przemiany i poszukiwania twórcze
w literaturach słowiańskich XIX i XX wieku). Kulturoznawstwo.
C. Współczesne tendencje w translatologii.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i zgłoszenia na stronie:
http://konference.osu.cz/slavicaiuvenum/pl