Seminariun Новые образовательные технологии в русистике w IFW UŚ

5 grudnia 2013 r. w godz. 9.45-15.00
w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych,  ul. Grota-Roweckiego 5
w Sosnowcu, sala 1.50)
odbyło się  seminarium podwyższające kwalifikacje

«Новые образовательные технологии в русистике»

Seminarium zorganizowała Dyrekcja i Pracownicy Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, przy wsparciu Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód o. Katowice.

Uczestnicy seminarium mieli przyjemność wysłuchać prelekcji i obejrzeć prezentacje na następujące tematy:

  • Представление лингвострановедческого материала на основе фреймового подхода (Лукьяненко Ирина Николаевна,канд. филол. наук,доцент кафедры славяно-русской филологии БФУ им. И. Канта)
  • Использование компьютерных технологий на уроках РКИ: опыт – возможности – перспективы (Вертинская Ольга Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры славяно-русской филологии БФУ им. И. Канта)
  • Педагогическая мастерская: использование мультимедийных учебных комплексов на уроках лингвострановедения (Вертинская Ольга Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры славяно-русской филологии БФУ им. И. Канта)
  • Рефлексия над художественным текстом как механизм формирования коммуникативной компетенции (Бабенко Наталья Григорьевна, д-р. филол. наук, профессор кафедры славяно-русской филологии БФУ им. И. Канта)

Seminarium zakończyło się wręczeniem uczestnikom certyfikatów wydanych przez Organizatorów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.