Rusycystyka polska w okresie transformacji. Konferencja

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Współpracy Polska–Wschód
Redakcja „Przeglądu Rusycystycznego”

zapraszają na

konferencję naukową z okazji

Jubileuszu „Przeglądu Rusycystycznego”

na temat

25 lat polskiej rusycystyki polskiej w okresie transformacji

18-19 lutego 2015

Sosnowiec

Program konferencji do pobrania