Rosja w XXI wieku. Konferencja

Wielkopolskie Stowarzyszenie „Vostok” oraz Instytut Wschodni UAM
serdecznie zapraszają doktorantów oraz doktorów do czynnego udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy”

Termin: 18-19 kwietnia 2013r.
Miejsce: Poznań   

Konferencja skierowana jest zarówno dla doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki rosyjskiej. Podsumowaniem będzie panel ekspercki.

Celem konferencji jest naświetlenie aktualnej sytuacji Rosji z punktu widzenia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Udział w spotkaniu daje ponadto możliwość integracji środowiska naukowego, stworzenia warunków do współpracy między jednostkami naukowymi oraz przedyskutowania zagrożeń, wyzwań i perspektyw Rosji w XXI wieku.

Obszary dyskusji:

  • rosyjska polityka historyczna (kształtowanie się świadomości historycznej, propaganda historyczna, manipulowanie pamięcią zbiorową itp.);
  • Rosja na arenie międzynarodowej (stosunki z NATO, UE, Europą Środkowo-Wschodnią, Bliskim i Dalekim Wschodem, państwami bałtyckimi itp.);
  • rosyjska polityka bezpieczeństwa;
  • rosyjska polityka wewnętrzna (aparat władzy, wybory, marketing polityczny, reformy państwowe itp.);
  • sytuacja wewnętrzna (konflikty, wojny, zagrożenia itp.);
  • społeczeństwo Federacji Rosyjskiej (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy itp.);
  • sytuacja gospodarcza Federacji Rosyjskiej;
  • wpływ spuścizny radzieckiej na rosyjską sytuacje polityczno-społeczną, kulturową i gospodarczą;

Przewidywana liczba prelegentów: 20
Czas wystąpienia: 15-20 minut
Języki konferencji: angielski, polski, rosyjski
Przewidujemy stworzenie tematycznych paneli dyskusyjnych.

W celu zgłoszenia się na konferencję, prosimy o wypełnienie formularza.

Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
Formularz zgłoszeniowy w języku rosyjskim

Na zgłoszenia oraz abstrakty (200-300 słów) czekamy do 20 marca 2013 r.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy również do udziału w charakterze słuchaczy (udział bierny jest bezpłatny).

Wpisowe:

150 zł – wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).
210 zł
– jeden nocleg  oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).
270 zł
– dwa noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji (w tym kolacja po pierwszym dniu konferencji).