Repozytorium tekstów slawistycznych iReteslaw zachęca do zamieszczania swoich prac

W imieniu zespołu, który tworzy repozytorium dziedzinowe iReteslaw w Instytucie Slawistyki PAN, serdecznie zachęcamy do zamieszczania w repozytorium swoich prac z zakresu całej slawistyki. Specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki, polonistyki i rusycystyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej, a także dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach, promuje też otwartą naukę (Open Science) i umożliwia dotarcie Państwa tekstów do szerszego grona odbiorców. Zamieszczone prace są indeksowane także w bazach naukowych, w tym – Google Scholar, co pozytywnie wpływa na ich dostrzegalność i zwiększa szanse na wzrost indeksu cytowań.

W imieniu zespołu, który tworzy repozytorium dziedzinowe iReteslaw w Instytucie Slawistyki PAN, serdecznie zachęcamy do zamieszczania w repozytorium swoich prac z zakresu całej slawistyki. Specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki, polonistyki i rusycystyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej, a także dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach, promuje też otwartą naukę (Open Science) i umożliwia dotarcie Państwa tekstów do szerszego grona odbiorców. Zamieszczone prace są indeksowane także w bazach naukowych, w tym – Google Scholar, co pozytywnie wpływa na ich dostrzegalność i zwiększa szanse na wzrost indeksu cytowań.

Prace w repozytorium iReteslaw można składać samodzielnie po założeniu konta, lub przesyłać zespołowi, który zamieści je we własnym zakresie, na adres mailowy ireteslaw@gmail.com.

Z wyrazami szacunku
dr Paweł Kowalski
kierownik Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej przy Instytucie Slawistyki
PAN