REKRUTACJA

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia na rok akademicki 2017/2018 w Uniwersytecie Śląskim:

www.kandydat.us.edu.pl 

OFERTA DYDAKTYCZNA INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UŚ NA ROK AKAD. 2017/2018

KATALOG KIERUNKÓW I KRYTERIA KWALIFIKACJI 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018
W INSTYTUCIE FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UŚ
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Język rosyjski w turystyce studia I stopnia 
Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy studia I stopnia
Język rosyjski
Program: język biznesu studia I stopnia
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy studia II stopnia II NABÓR!
Język rosyjski
Program: język biznesu studia II stopnia
Rosjoznawstwo studia II stopnia
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy studia niestacjonarne I stopnia II NABÓR
Języki stosowane
Język rosyjski z językiem angielskim  studia niestacjonarne I stopnia
 II NABÓR
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy studia niestacjonarne II stopnia
Język rosyjski
Program: język biznesu studia niestacjonarne II stopnia