Rekrutacja 2018/2019

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia na rok akademicki 2018/2019 w Uniwersytecie Śląskim:

www.kandydat.us.edu.pl 

OFERTA DYDAKTYCZNA INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UŚ NA ROK AKAD. 2018/2019

KATALOG KIERUNKÓW I KRYTERIA KWALIFIKACJI 2018/2019