Przeżyjmy to jeszcze raz! Jubileusz 40-lecia IFW. Relacja

OBCHODY JUBILEUSZU 40-LECIA IFW UŚ

Relacja

10 czerwca 2015 r. w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyły się obchody Jubileuszu 40-lecia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Zaproszenie na uroczystość obok pracowników Instytutu i studentów przyjęli m.in. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Wiktor Kolesnikow z małżonką, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, przedstawiciele Urzędu Miasta w Sosnowcu — wiceprezydent Anna Jedynak i radny RM w Sosnowcu Adam Wolski, przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód — Prezes Oddziału Śląskiego SWP-W Marek Rasiński, wiceprezes Zarządu Krajowego SWP-W i prezes Stowarzyszenia Polska-Rosja dr Jerzy Smoliński, członek Zarządu Krajowego SWP-W Jan Kihl oraz kierownik biura Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Katarzyna Fulbiszewska, przewodnicząca Klubu Rusycysty Beata Bienek, Sergiej Łapszyn — przedstawiciel Stowarzyszenia Genius Loci — Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej, dyrektor IFW UJ dr hab. Katarzyna Jastrzębska, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytutów neofilologicznych UŚ, pracownicy Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu, emerytowani pracownicy IFW UŚ, absolwenci oraz przyjaciele Instytutu. Uroczystość poprowadzili wicedyrektorzy IFW UŚ — dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik i dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek. Przybyłych na Jubileusz gości powitał dyrektor IFW prof. zw. dr hab. Henryk Fontański, który poprosił dr hab. Ewę Straś o przedstawienie historii Instytutu.

Dzieje Instytutu sięgają 1968 roku, kiedy powołano do życia Uniwersytet Śląski, powstały z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii UJ. Po kilku latach, w roku 1973, na nowym Wydziale Filologicznym utworzono Instytut Filologii Obcych kierowany przez prof. zw. dr. hab. Kazimierza Polańskiego. I to właśnie w ramach tego Instytutu powstał Zakład Filologii Rosyjskiej kierowany przez prof. Mariana Jurkowskiego, we współpracy z prof. Albertem Bartoszewiczem, Zakład, który stał się zalążkiem naszego Instytutu. Trzeba pamiętać, że w tym czasie wszystkie neofilologie mieściły się w Sosnowcu, w siedzibie dawnego Domu Kultury „Górnik”, przy ul. Bando 10 (obecnie Żytnia 10). Wyłączenie Zakładu Filologii Rosyjskiej ze struktur IFO nastąpiło 1 października 1975 roku, tym samym Zakład został przekształcony w samodzielną jednostkę — Instytut Filologii Rosyjskiej, z jego nową siedzibą znajdującą się tuż obok — w budynku Szkoły Podstawowej nr 7. To z nim związane są, jak podkreśliła Ewa Straś, 33 lata istnienia Instytutu od roku akademickiego 1998/1999 noszącego miano Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. W 2007 roku nastąpiła zmiana lokum, pożegnaliśmy nasz stary budynek i zabierając ze sobą wspomnienia i kartony z całym dobytkiem przenieśliśmy się do nowej siedziby na Grota-Roweckiego 5.

Uroczystości jubileuszowe były więc okazją do snucia wspomnień i opowiadania anegdot poświęconych nie tylko miejscu, ale i osobom, które tworzyły zespół i atmosferę w Instytucie. Swoimi refleksjami podzielili się m.in. prof. zw. dr hab. Piotr Fast, dr hab. Ewa Straś, prof. zw. dr hab. Henryk Fontański oraz dr Teresa Zobek, a także przedstawicielki absolwentów — Bogusława Wajdzik i Lidia Koźlik, którzy zgodnie podkreślali rolę prof. Gabrieli Porębiny w kształtowaniu się oblicza naszego Instytutu. Część wspomnieniowa obchodów zakończyła się miłym i nieoczekiwanym dla gospodarzy i gości występem-niespodzianką Miłosza Goli z Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, który wykonał na akordeonie utwór Czterdzieści lat minęło, wprawiając zebranych w iście refleksyjny nastrój.

Jubileusz 40-lecia IFW UŚ stał się również okazją do uhonorowania dyrektora IFW UŚ prof. zw. dra hab. Henryka Fontańskiego Medalem „Mickiewicz — Puszkin”, przyznanym „za zasługi w promowaniu języka rosyjskiego oraz współpracy kulturalnej i naukowej ze Wschodem” z inicjatywy Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Nagrodę wręczyli dr Jerzy Smoliński oraz Marek Rasiński. Oficjalną część obchodów zakończyły wystąpienia zaproszonych gości — prorektora ds. kształcenia i studentów dra hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka, Konsula Generalnego, który wręczył Dyrektorowi IFW pamiątkową tradycyjna ceramikę rosyjską oraz przedstawicieli Urzędu Miasta w Sosnowcu, którzy złożyli na ręce Dyrektora IFW UŚ kwiaty oraz list gratulacyjny od Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.

Drugą część Jubileuszu wypełnił program artystyczny Muzyczne ślady przeszłości z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Rosyjskiego, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń w IFW promujących język i kulturę rosyjską. Na zaproszenie Koła Naukowego Rosyjska Ruletka jak co roku przybyli do Instytutu uczniowie i nauczyciele wielu szkół z województwa śląskiego, by zaprezentować swoje artystyczne osiągnięcia. Przedsięwzięcie uświetniły również występy absolwentów oraz studentów IFW.

W holu głównym zebranym zaprezentowano niezwykle bogaty dorobek naukowy pracowników IFW, wystawę fotografii z życia Instytutu pt. Wspomnienia zapisane w kadrze oraz wystawę Starej książki czar, prezentującą zbiory książki dawnej XIX-wiecznej udostępnione przez Bibliotekę IFW.

Anna Tyka, Lidia Mięsowska

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. Zdj. L. Mięsowska, M. Borek, A. Tyka


Relację można przeczytać w październikowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” [http://gazeta.us.edu.pl/node/280573]