Przestrzenie Przekładu 4. Program konferencji

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności
(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.), a także wszystkie inne zainteresowane osoby

do udziału w cyklicznej konferencji

PRZESTRZENIE PRZEKŁADU 4

Konferencja odbędzie się w dniach 1819 października 2018 roku
w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5.

PROGRAM KONFERENCJI

  

Komitet naukowy                                        

dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik                  
dr hab. Oksana Małysa
dr Gabriela Wilk               

Komitet organizacyjny

mgr Ilona Delekta
mgr Anna Paszkowska
mgr Anna Podstawska
mgr Sławomir Smugowski
mgr Katarzyna Akartel
mgr Łukasz Gęborek
mgr Maciej Małek
mgr Dawid Adamczyk
lic. Dawid Bronowski
lic. Szymon Bryzek
inż. Kajetan Kantorysiński

 

Podobnie jak w ubiegłych latach organizowana przez nas konferencja „Przestrzenie przekładu” będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. W bieżącym roku postanowiliśmy utworzyć nową sekcję poświęconą problemowi wielojęzyczności. Nie jest to temat nowy, niemniej nadal cieszy się dużą popularnością. Interesuje nas tu wielojęzyczność ujmowana szeroko, nie tylko w sensie różnorodności języków, ale również wielojęzyczność związana z mnogością kodów, głosów własnych i cudzych — obecnych w tekście literackim.

Wyrażamy przekonanie, że takie podejście pozwoli na uchwycenie różnorodności kontekstów tematycznych i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

 • Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:
 1. Przekład – zagadnienia ogólne
 2. Przekład specjalistyczny
 3. Przekład ustny i audiowizualny
 4. Przekład artystyczny
 5. Tłumacz i jego dzieło
 6. Badania konfrontatywne a badania przekładowe
 7. Dydaktyka przekładu
 8. Wielojęzyczność a przekład
 9. Studenci o przekładzie

Dla uczestników konferencji z zagranicy istnieje możliwość wystąpienia online.

W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji dla studentów (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej).

 • Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.
 • Opłata konferencyjna wynosi 450 zł (lub 100 €).
  Opłata dla uczestników on-line 225 zł (lub 50 €)

      Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 10 września 2018 roku.

      Nr konta dla przelewów krajowych: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

      Nr konta dla przelewów zagranicznych: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909;

      SWIFT: INGBPLPW

      Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

      Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

      W tytule wpłaty należy wpisać: Przestrzenie przekładu IFW + imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: Faktura jest wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu. Osoby, które chciałyby uzyskać fakturę wystawioną na uczelnię, prosimy o dokonywanie wpłaty opłaty konferencyjnej z rachunku bankowego uczelni.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

 • Zakwaterowanie we własnym zakresie lub w obiektach wskazanych przez organizatora. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim w Sosnowcu.
  Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 15 lipca 2018 roku. Dla osób, które będą starać się o wizę, potwierdzenie udziału zostanie wysłane do tygodnia od otrzymania zgłoszenia.

 • Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 25 minut, w sekcjach: do 20 minut.
 • Planowana jest publikacja monografii zbiorowej. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do publikacji. Opublikowane będą artykuły po pozytywnej recenzji wydawniczej.

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej www.ifw.us.edu.pl

 

                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                           Organizatorzy

Informacje w PDF

Informacja w języku rosyjskim