Prof. dr hab. Marina Sidorowa w IFW

W dniach 23-25 kwietnia 2013 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ cykl wykładów wygłosiła prof. dr hab. Marina Jurjewna Sidorowa z Katedry Języka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa – współautorka „Gramatyki komunikacyjnej języka rosyjskiego” (1998, 2004), autorka monografii „Gramatyka tekstu literackiego” (2000), „Lingwistyka internetu: wymyślone języki” (2006) i in.

Studenci i pracownicy wysłuchali wykładów na temat:

  • „Фигура наблюдателя в художественном тексте” (Figura obserwatora w tekście literackim)
  •  ”Применение коммуникативно-грамматической концепции к анализу нехудожественных текстов” (Zastosowanie koncepcji komunikacyjno-gramatycznej do analizy tekstów nieliterackich)
  •  ”Золотова и Хэллидей” (Zołotowa a Halliday)