Procedura dyplomowania

W dniu 28 stycznia 2015 r. weszło w życie Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.

Nowe procedury zawarte w zarządzeniu, w sposób istotny zmieniają tryb postępowania oraz zasady przygotowania dokumentacji do obrony pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Zarządzenie

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1)

Projekt strony tytułowej (załącznik nr 2)

___

PROCEDURA SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W SYSTEMIE USOS

Archiwum Prac Dyplomowych UŚ

Instrukcja dla studentów

Instrukcja dla promotorów

Instrukcja dla recenzentów

Instrukcja dla dziekanatu