Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty. Konferencja

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału

w XV Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej na temat:

POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY

JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE.

HISTORIA, STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Olsztyn, 28-29 czerwca 2013

Zapraszamy

literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, tłumaczy, filozofów, psychologów oraz innych badaczy do wzięcia udziału w konferencji, której myślą przewodnią są relacje między teorią, dydaktyką i praktyką polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów językowych, literackich i kulturowych. Proponujemy następujące bloki tematyczne:

• językoznawstwo, • literaturoznawstwo, • kulturoznawstwo,

• przekładoznawstwo, • glottodydaktyka,

• kognitywistyka w badaniach filologicznych,

• nowe subdyscypliny filologiczne.

Języki konferencji i materiałów konferencyjnych:

polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski;

czas wystąpienia – 15 minut

Zgłoszenia:

Prosimy o przysyłanie tematów referatów (formularz zgłoszenia) na adres e-mailowy: konferencja.slawistyczna.olsztyn@wp.pl

lub pocztą na adres:

UWM w Olsztynie
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
ul. K. Obitza 1, 10–725 Olsztyn
(z dopiskiem: XV Konferencja)

Formularz zgłoszeniowy

Terminy:

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 28 lutego 2013 r.

Rozesłanie zawiadomień o akceptacji referatów – 3 marca 2013 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 20 marca 2013 r.

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji w wysokości 350 zł obejmuje: publikację referatu w roczniku „Acta Polono-Ruthenica” (6 punktów), materiały konferencyjne, a także napoje i przekąski w trakcie obrad, śniadanie, obiad oraz uroczystą kolację w dniu 28 czerwca 2013 r.

Numer konta do wpłat będzie podany w zawiadomieniu o akceptacji referatu. Organizatorzy dokonują rezerwacji noclegów w Domu Studenta (nocleg w pokoju 1-osobowym — 80 zł, w pokoju 2-osobowym — 60 zł). Koszty dojazdu i noclegów ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Otwarcie konferencji i początek obrad: 28 czerwca 2013 r. godzina 9.00 w sali 37.

Organizatorzy

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat

Dr Joanna Nawacka             Dr Monika Piotrowska-Mazurowska            Dr Izabella Siemianowska