Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Wnioski można składać do 6 marca 2020

Informacje dotyczące konkursu: http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html

Szczegółowych informacji udziela: Robert Śmigielski | tel. + 48 (22) 295 00 44 | e-mail: smigielski@cprdip.pl