PIT-y 2012. Informacja

6 LUTEGO 2013
PLAC SEJMU ŚLĄSKIEGO w Katowicach
w godzinach  od  10 do 13  
w pokoju nr 1 – administracja wydziału

5 LUTEGO 2013
ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu
w godzinach  od 10 do 13
 w pokoju nr 1.14  –  parter

WYDAWANE BĘDĄ PRACOWNIKOM INFORMACJE
PIT-11
O DOCHODACH ZA 2012 ROK
oraz
PIT-40
ROZLICZENIA DOKONANE PRZEZ PRACODAWCĘ

***

            NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA PRACY PIT-y MOŻNA ODBIERAĆ W WYZNACZONYCH

DNIACH ZARÓWNO W KATOWICACH, JAK I W SOSNOWCU.

INFORMACJE NIEODEBRANE W TYM TERMINIE ZOSTANĄ PRZEKAZANE

DROGĄ POCZTOWĄ.

ISTNIEJE MOŻLIWOSĆ ODBIORU PIT NA UPOWAŻNIENIE / indywidualne lub zbiorcze/   
POTWIERDZONE PRZEZ KIEROWNIKA DZIEKANATU.