Opiekunowie lat

ROK AKADEMICKI 2016/2017

KIERUNEK STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
ROK
OPIEKUN

Filologia

Języki stosowane
Program: język rosyjski z językiem angielskim

I

mgr Anna Podstawska

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

I


mgr Anna Tyka

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

II


mgr Anna Paszkowska-Wilk

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

III


mgr Jaśmina Śmiech

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

I MU


dr Aneta Banaszek-Szpowałowa

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

II MU


dr Gabriela Wilk

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

I


mgr Maciej Labocha

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

II


dr Justyna Pisarska

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

III


dr Aleksandra Krawuczka

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

I MU


mgr Dżulietta Markusik

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

II MU


dr Beata Pawletko