Opiekunowie lat

ROK AKADEMICKI 2017/2018

KIERUNEK STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
ROK
OPIEKUN

Filologia

Języki rosyjski w turystyce

I

mgr Swietłana Biczak

Filologia

Języki stosowane
Program: język rosyjski z językiem angielskim

I

dr hab. Beata Pawletko

Filologia

Języki stosowane
Program: język rosyjski z językiem angielskim

II

mgr Anna Podstawska

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

I


mgr Bartłomiej Kopczacki

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

II


mgr Anna Tyka

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

III


mgr Anna Paszkowska

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

I MU


dr Izabela Nowak

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

II MU


dr Aneta Banaszek-Szapowałowa

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

I


dr Aleksandra Krawuczka

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

II


mgr Maciej Labocha

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

III


dr Maciej Walczak

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

II MU


mgr Dżulietta Markusik