Opiekunowie lat

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

KIERUNEK STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
ROK
OPIEKUN
Filologia

Języki rosyjski w turystyce

I

dr Tomasz Bugaj

Filologia

Języki rosyjski w turystyce

II

dr Swietłana Biczak

Filologia

Języki stosowane
Program: język rosyjski z językiem angielskim

I

mgr Paulina Charko-Klekot

Filologia

Języki stosowane
Program: język rosyjski z językiem angielskim

II

dr hab. Beata Pawletko

Filologia

Języki stosowane
Program: język rosyjski z językiem angielskim

III

dr Maciej Walczak

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

I

dr Tadeusz Borucki

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

II

dr Agnieszka Gasz

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

III

mgr Anna Tyka

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

I MU

dr Gabriela Wilk

Filologia

Język rosyjski
Program: tłumaczeniowy

II MU

dr Aneta Banaszek-Szapowałowa

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

I

dr Monika Karwacka

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

II

dr Aleksandra Krawuczka

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

III

mgr Maciej Labocha

Filologia

Język rosyjski
Program: język biznesu

I MU

dr Jaśmina Śmiech