Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku. Przypomnienie