Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracowników

W najbliższym czasie mija termin obowiązkowego zaliczenia przez pracowników Wydziału Filologicznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Informujemy uprzejmie, że od czwartku 24 stycznia na witrynie platformy projektowej UPGOW dostępny jest kurs BHP dla PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW HUMANISTYCZNYCH. Osoby, pragnące odbyć kurs w trybie online winny:

  • Zalogować się na platformie el.us.edu.pl/upgow (polecenie ZALOGUJ znajduje się w lewym górnym rogu, po kliknięciu otwiera się okno CAS – tak jak w USOSie).
  • Wpisać ten sam login i hasło, którymi się Państwo logują do systemu USOS.
  • Szczegółowa instrukcja logowania dostępna jest pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900.

Kurs BHP finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego po zalogowaniu się na platformie należy wyrazić zgodę na przystąpienie do projektu (oświadczenie) i wypełnić ankietę dot. danych beneficjenta (deklaracja). Powyższe kroki warunkują korzystanie ze statusu beneficjenta każdego projektu unijnego.

Kurs obejmuje 11 zagadnień. Po lekturze każdego tematu należy odpowiedzieć na pytanie kontrolne (prawda-fałsz) aby przejść do kolejnego zagadnienia. System w przyjazny sposób przeprowadzi czytelnika przez kolejne etapy kursu i okna koniecznych formularzy danych. W części 12 znajduje się OŚWIADCZENIE mówiące o tym, że czytelnik zapoznał się z treścią kursu oraz formularz, który należy wypełnić, aby otrzymać ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia. Po ukończeniu kursu i dopełnieniu opisanych formalności system automatycznie prześle informacje o zaliczeniu przez Państwa kursu do Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UŚ.