Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia

Obowiązkowe szkolenie bhp

dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia
Informujemy, że studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynający studia w roku akademickim 2013/2014 zobowiązani są do odbycia
 obowiązkowego szkolenia BHP
Szkolenie odbywa się w formie e-learningu pod adresem http://el.us.edu.pl/upgow/
w dniach
9-29 października 2013 r.
W tym okresie po zalogowaniu się z użyciem Centralnego Punktu Logowania (CAS), każdy student w kategorii: „Moje kursy” uzyska dostęp do szkolenia BHP.
Warunkiem zaliczenia jest przejście w kolejności wszystkich części szkolenia oraz odpowiedź na pytania testowe po każdej partii materiału.
Drukowanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu NIE JEST OBOWIĄZKOWE.
Szczegółowa instrukcja dotycząca szkolenia znajduje się pod adresem
http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900.
Potwierdzenia zaliczenia szkolenia w indeksach dokonają pracownicy Dziekanatu na podstawie przekazanego im protokołu zaliczenia ze szkolenia bhp.
Studenci, którzy podejmują studia na więcej, niż jednym kierunku studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zobowiązani są do odbycia szkolenia BHP na kierunku, na którym szkolenie ma szerszy zakres.
W razie problemów z dostępem do kursu po zalogowaniu prosimy o kontakt na adres e-mail: administrator_moodle@us.edu.pl.
 
 

Więcej wpisów w Tablica ogłoszeń