Oblicza postpamięci. Konferencja

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję naukową

OBLICZA POSTPAMIĘCI

która odbędzie się w Krakowie dnia 6 marca 2014 r.

w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Termin „postpamięć” zaproponowany przez Marianne Hirsch opisuje tzw. pamięć odziedziczoną, pamięć drugiego pokolenia, czyli potomków generacji, która przeżyła zbiorową traumę. Pamięć ta jest w pewnym sensie pamięcią fałszywą, bo dotyczy zdarzeń, które nie były obiektem bezpośredniego doświadczenia. Niemniej jednak zdarzenia te wrastają z taką siłą w świadomość kolejnych pokoleń, że są odczuwane przez jego przedstawicieli jako własne. Postpamięć charakteryzuje zatem doświadczenie tych, którzy dorastali (lub dorastają) w świecie zdominowanym przez narrację odnoszącą się do czasu przed swoim narodzeniem. Związek postpamięci z przeszłością jest w większym stopniu niż w przypadku „zwykłej” pamięci zapośredniczony przez artefakty (np. fotografie, pamiątki), a także przez przekaz innych – tych, którzy „pamiętają naprawdę”. Termin „postpamięć” odnosi się przede wszystkim do doświadczeń dzieci ofiar Holocaustu, ale, jak wskazuje sama Marianne Hirsch, może on również zostać użyty w odniesieniu do społeczeństw, które w jakimś momencie historii dotknęła zbiorowa trauma – czyli wszelkich społeczeństw, którym skrajnie opresyjny system odebrał podmiotowość.

Czym jest postpamięć i jaką spełnia rolę w kulturze? Czy jest alternatywną, nieobiektywną wersją historii, opowiedzianą z perspektywy jednostki? Jakie skutki przynosi życie w świecie zdominowanym przez cudzą narrację tak bardzo, że trudno jest stworzyć swoją własną? Jak zmierzyć się z postpamięcią? Czy można ją w jakiś sposób odreagować, czy wręcz uwolnić się od niej? Jak manifestuje się postpamięć w literaturze, sztukach plastycznych i wizualnych? Ten krąg zagadnień chcielibyśmy uczynić przedmiotem refleksji. Zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, historyków, badaczy literatury, socjologów, psychologów, historyków, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny wygłosi

prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir.

Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN i pokrywa koszty materiałów konferencyjnych oraz lunchu. W roku 2014/2015 planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Terminarz konferencyjny

  • Termin rejestracji na stronie konferencji: 30.11.2013
  • Informacja o przyjęciu referatu:  30.12.2013
  • Termin wnoszenia opłat konferencyjnych:  2–31.01.2014
  • Termin składania artykułów: 30.04.2014
  • Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 20.02.2014
  • Termin konferencji: 6.03.2014

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

- Rejestracja (należy z niej skorzystać tylko za pierwszym razem, aby utworzyć konto);

- Logowanie (dla użytkowników, którzy wcześniej się zarejestrowali).

Opłata rejestracyjna: 200 PLN

Nieprzekraczalny termin płatności 31 stycznia 2014 r.

Sposoby płatności:

1. Karta kredytowa on-line
W celu uiszczenia opłaty rejestracyjnej kartą kredytową on-line należy:
- zalogować się do systemu rejestracyjnego
- wybrać link Zapłać on-line
- zaznaczyć opłaty, za które będzie dokonywana płatność i kliknąć przycisk Zapłać on-line. Nastąpi przekierowanie do bezpiecznego systemu płatności FIRST DATA / POLCARD

2. Przelew bankowy
Dane do przelewu bankowego znajdują się na potwierdzeniu rejestracji, wysłanym na podany adres mailowy.
Dane do przelewu można pobrać również z systemu. W tym celu należy:
- zalogować się do systemu rejestracyjnego
- wybrać link Edytuj opłaty rejestracyjne
- wybrać zakładkę Płatności i faktury
- wybrać znajdujący się na dole strony przycisk Drukuj dane do przelewu
- dokonać przelewu zgodnie z instrukcją zamieszczoną w wydrukowanym dokumencie
W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa konferencji – OBLICZA POSTPAMIĘCI.

Ważne! Zasady rezygnacji:

Rezygnacja powinna być zgłoszona na adres  ujkultura@onet.eu lub cbin@adm.uj.edu.pl

W przypadku rezygnacji po 15 lutego 2014 r. (włącznie) zwrot opłaty konferencyjnej nie jest możliwy.

Faktury

Faktura jest wystawiana po uiszczeniu opłaty konferencyjnej.

W przypadku wpłaty planowanej w oparciu o fakturę pro-forma, prosimy o przesłanie e-maila do Biuro Organizacji Imprez UJ, na adres: cbin@adm.uj.edu.pl

W tytule wiadomości e-mail należy podać nazwę konferencji.

Kontakt w sprawach związanych z rejestracją w systemie, płatnościami, fakturami:

Elżbieta Jagłowska
Biuro Organizacji Imprez UJ
ul. Czapskich 4 / 301
31-110 Kraków
Tel. +48 12 663 38 58
Email: cbin@adm.uj.edu.pl

Komitet organizacyjny:     

dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magier
dr Wojciech Mazur (sekretarz): ujkultura@onet.eu
dr Paweł Plichta

Strona konferencji