(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Konferencja

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Historii Literatury
Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku

organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy