Nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe do Rosji w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW

Szanowni Państwo,

Od 3 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r., godz. 15.00 będzie prowadzony nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe do Rosji w ramach programu Erasmus+ dla pracowników IFW.

Ilość miejsc na wyjazdy dydaktyczne (STA) z projektu 2017 (realizacja do 30.06.2019): 1.
Ilość miejsc na wyjazdy dydaktyczne (STA) z projektu 2018: 2.

Ilość miejsc na wyjazdy szkoleniowe (STT) z projektu 2017 (realizacja do 30.06.2019): 1.
Ilość miejsc na wyjazdy szkoleniowe (STT) z projektu 2018: 2.

Tegoroczny nabór będzie odbywać się trójetapowo:

• Etap I

3 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r.,  – przesłanie zgłoszenia wyjazdu dydaktycznego na mail swietlana.biczak@us.edu.pl (zał. 1

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu zostanie przesłana drogą mailową 14 grudnia 2018.

• Etap II

17 grudnia 2018 r. do 19 grudnia 2018 r., godz. 15.00 – składanie wydruków wymaganych dokumentów w sekretariacie IFW: Individual Teaching Programme (zał. 2) – dotyczy wyjazdów dydaktycznych / Individual Work Programme (zał. 3) – dotyczy wyjazdów szkoleniowych. Przed złożeniem wydruku uprzejmie proszę wysłać wypełniony wniosek na mail swietlana.biczak@us.edu.pl w celu sprawdzenia poprawności wypełnienia.

20 grudnia – osoby zakwalifikowane do wyjazdu odbierają złożone uprzednio formularze Individual Teaching Programme / Individual Work Programme z podpisem koordynatora ds. programu Erasmus+ w IFW oraz dyrekcji IFW.

• Etap III

20 grudnia 2018 – 25 stycznia 2018, godz. 15.00  osoby zakwalifikowane do wyjazdu kontaktują się z koordynatorem ds. programu Erasmus w uczelni partnerskiej (lista koordynatorów zał. 4), przesyłając do niego skan formularza Individual Teaching Programme / Individual Work Programme w celu uzyskania podpisu i ustalenia szczegółów wizyty. Wydrukowany skan formularza z podpisem koordynatora uczelni przyjmującej pracownik składa w sekretariacie IFW do 25 stycznia 2018, godz. 15.00.

Do naboru mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:

- są obywatelami kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiadają oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,

- są związani stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych (zał. 5) i szkoleniowych (zał. 6) w r. akad. 2018/2019. Rezygnacja pracownika z wyjazdu po jego zakwalifikowaniu będzie uwzględniona jedynie w uzasadnionych przypadkach lub w wyniku zdarzeń losowych.

Ośrodki Partnerskie IFW w Rosji w roku akademickim 2018/2019

IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, ROSJA

UDMURT STATE UNIVERSITY, ROSJA

VLADIMIR STATE UNIVERSITY, ROSJA

Z poważaniem, 

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej